HDL-kolesterol (bra kolesterol)

HDL-kolesterol (bra kolesterol)

Det nyttiga kolesterolet kallas HDL och har formen av kompakta klot. Om man har höga värden av detta i blodet så minskar risken för hjärt- och kärlproblem.

Detta beror på att HDL hjälper till att transportera bort det dåliga kolesterolet (LDL) från blodet och från kärlväggarna. Det lämnar sedan av kolesterolet i levern, där det omvandlas till nyttiga ämnen som kroppen behöver.

HDL minskar alltså halten av det dåliga kolesterolet (LDL) i blodet. Dessutom tar HDL bort plack från kärlväggarna ochminskar förträngningarna i blodkärlen.