Rökning

Rökning

Rökning sänker det nyttiga HDL-värdet i blodet. HDL-värdet kommer att öka om du slutar röka.