Lågt HDL-värde

Lågt HDL-värde

Eftersom det goda kolesterolet (HDL) hjälper till att oskadliggöra det farliga kolesterolet (LDL) så är ett lågt HDL-värde en riskfaktor.

Försök höja HDL-värdet genom att bl.a: sluta röka, hålla din vikt normal och motionera regelbundet.