Genetiskt arv

Genetiskt arv

En del människor har problem med kolesterolvärdena på grund av deras genetiska arv. De har mycket svårare för att påverka sina kolesterolvärden med livsstilsförändringar och i många fall är det bara medicinering som kan hjälpa.