Kolesterolvärden

Kolesterolvärden

I tabellen nedan beskrivs gränsvärden för kolesterolhalt. Där kan du se hur höga dina kolesterolvärden är. Om en man och en kvinna har samma värden så är det farligare för kvinnan.

Önskvärt Något förhöjt På gränsen Högt Väldigt högt
HDL högre än 60mg/dl. Tillräckligt: 40-59 mg/dl. Risknivå: under 40 mg/dl.
LDL lägre än 100 mg/dl 100-129 mg/dl 130-159 mg/dl 160-189 mg/dl mer än 190 mg/dl
VLDL (beräknas genom mätning av triglycerider) lägre än 150 mg/dl
Totalt kolesterol lägre än 200 mg/dl 200-239 mg/dl 240 mg/dl eller högre
Triglycerider lägre än 150 mg/dl 150-199 mg/dl 200-499 mg/dl mer än 500 mg/dl
Totalt kolesterol/ HDL-kolesterol helst lägre än 4,45 men det är normalt att ha 3,6-6,4.

Läkemedelsverkets rekommendationer

Läkemedelsverket rekommenderar följande gränsvärden:

Totalt kolesterol ska vara lägre än 5,0 (4,5*) mmol/L.
LDL-värdet ska vara lägre än 3,0 (2,5*) mmol/L.
Blodtrycket ska vara lägre än 140/90 (130/80*).

*Vid diabetes, njurskada eller mycket hög kardiovaskulär risk.