Blodpropp

Blodpropp

När blodet inte längre kan passera genom ett blodkärl så har det bildats en blodpropp. Det kan bero på flera saker. Antingen genom åderförkalkning eller genom lossnade plackrester.

Placket som har byggts upp vid åderförkalkning kan lossna från kärlväggen och vandra iväg till trängre blodkärl, där de orsakarstopp i blodflödet. Detta leder till vävnadsdöd och funktionsbortfall då transporten av livsviktiga ämnen (som syre) till och från organet stoppas.