Medicinering

Medicinering

Det finns många olika fungerande mediciner på marknaden (t.ex. statiner). Flera av dem har få bieffekter och ses som väldigtsäkra att använda.

Din läkare kan hjälpa dig ta reda på vilken typ av kolesterolsänkande medicin du behöver.