Kolesterolmätning

Kolesterolmätning

Kolesterolmätningen sker hos en läkare. Läkaren tar ett enkelt blodprov för att kunna mäta halten av kolesterol och andra substanser i blodet.

Det man mäter är oftast:

totalt kolesterolHDL (nyttigt kolesterol)
LDL (farligt kolesterol)
triglycerider (används för att beräkna VLDL)
homocysteintotalt kolesterol/HDL-kolesterol (beräknas).

Värdena varierar stort under dygnet och höjs efter en måltid. Bästa tiden för blodprovet är på morgonen innan frukosteftersom man då har fastat i tolv timmar. Man får då ett fastevärde. Helst ska man göra om provet en gång till en annan dag eftersom man då kan få ett medelvärde mellan de två resultaten.

Mätvärdena analyseras sedan bland annat med hjälp av en Score-tabell som visar risken för hjärt- och kärlsjukdom utgående från kön, ålder, rökvanor, blodtryck och totalt kolesterol.

Om man då får dåliga värden så gör läkaren en fysisk undersökning för att undersöka om det finns någon bakomliggande sjukdom som höjer ditt kolesterolvärde.